בתי ספר לאופנה: העולם הרביעי של benzo

benzo, EFIFO, אבישי דקל, אופנה, אורטל יוסף, אנה דולקרט, אפי אליסי, אפיפו, בן זוהר, דוגמנים, המרכז האקדמי ויצו חיפה, ויצו חיפה, חן גבצו, ינון כלפון, מאפרת, מיגל לזרו, מיכל שוסטר, ניאו-אתני, עוזרת הפקה, עיצוב אופנה, צילום, קניונס פרז -333
|

״העיצובים בהפקה מהווים מכלול עבודות משנות הלימוד ב' ו-ג'. בעוד שכל דגם נעשה תחת השראה שונה; לכולם מכנה משותף, קו ניאו-אתני של הצלליות והאווירה הכללית. תוך התעלמות ממגדר כגישה. הקונספט של ההפקה היה המשמעות שהלובש נותן לנלבש. לייצר מוצר שהוא בו זמנית עבור האנשים, ובהשראתם״. (בן זוהר (benzo) סטודנט לאופנה  שנה ד׳, המרכז האקדמי ויצו חיפה)

 

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון
דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז
עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר

 

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-33
1
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-32
2
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-31
3

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-30

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-29
5
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-28
6
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-27
7
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-26
8
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-25
9
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-24
10
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-23
11
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-22
12
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-21
13
עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-20
14

ינון כלפון, סטודנט לצילום, שנה ג׳, המרכז האקדמי ויצו חיפה: ״ההפקה כולה נעשתה עם 'נון מודלס' ומתייחסת לאופן שבו האדם מעצב את הבגד ולא רק הבגד את האדם״.

 

Efifo
מגזין אופנה-חברתי ישראלי

פורסם בקטגוריה עיצוב אופנה
תגובות פייסבוק