תמיר להב רדלמסר

תמיר להב רדלמסר
|

מיוחד ל'אפיפו מגזין': תערוכת דיוקנאות של האמן תמיר להב-רדלמסר

תמיר להב רדלמסר-1
Marc–france
תמיר להב רדלמסר*11
oz
תמיר להב רדלמסר*-10
max
תמיר להב רדלמסר-9
tamir
תמיר להב רדלמסר-4
yuval
תמיר להב רדלמסר-6
eliran
תמיר להב רדלמסר-3
tomohiro
תמיר להב רדלמסר*2
yossi

על‭ ‬הדיוקן‭ | ‬מאת‭ ‬פרופ‮'‬‭ ‬אריאל‭ ‬הירשפלד

כל‭ ‬עבודותיו‭ ‬של‭ ‬להב–רדלמסר‭ ‬הן‭ ‬דיוקנים‭,‬מלבד‭ ‬אלה‭ ‬העוסקות‭ ‬ביחס‭ ‬הסמוי‭ ‬שבין‭ ‬האמן‭ ‬והמודל
בזמן‭ ‬עשיית‭ ‬הדיוקן‭, ‬וגם‭ ‬הן‭ ‬שייכות‭ ‬לז'אנר‭ ‬הדיוקן‭ ‬משום‭ ‬שהן‭ ‬פותחות‭ ‬דיון‭ ‬סיפורי‭ ‬סביבו‭.‬
תולדותיו‭ ‬העתיקות‭ ‬של‭ ‬הדיוקן‭ ‬האנושי, בציור‭ ‬ובפיסול, עשו‭ ‬אותו‭ ‬לאחד‭ ‬הז׳אנרים‭ ‬המשוכללים
ביותר‭ ‬בתולדות‭ ‬האמנות: ‬הוא‭ ‬עתיר‭ ‬מסורות‭ ‬ומוסכמות. כבר‭ ‬בעולם‭ ‬העתיק, ‬המצרי‭ ‬והמסופוטמי‭,‬
נבנתה‭ ‬מסורת‭ ‬מדוקדקת‭ ‬של‭ ‬דיוקני‭ ‬שליטים, ‬וסביבה‭ ‬צמחה‭ ‬שפת‭ ‬העיצוב‭ ‬של‭ ‬ההיררכיה‭ ‬המעמדית
בדיוקן, ‬ובתוכה‭ ‬‮-‭ ‬האבחנה‭ ‬הולכת‭ ‬ונמשכת‭ ‬מאז‭ ‬ועד‭ ‬היום‭ ‬בין‭ ‬הדיוקן‭ ‬האידיאלי‭ ‬לדיוקן‭ ‬הריאליסטי‭,‬
ולידה‭ ‬אבחנה‭ ‬נוספת, ‬שאינה‭ ‬מקבילה‭ ‬לה‭ ‬‮-‬‭ ‬בין‭ ‬הדיוקן‭ ‬הסימבולי‭ ‬לבין‭ ‬הדיוקן‭ ‬הריאליסטי. ברור
כמובן‭ ‬שהיסודות‭ ‬הללו‭ ‬‮-‬‭ ‬אידיאליזם, ריאליזם‭ ‬וסימבוליזם‭ ‬‮-‬‭ ‬אינם‭ ‬מתגלמים‭ ‬לעולם‭ ‬בטהרתם
בדיוקנים. יש‭ ‬יסוד‭ ‬ריאליסטי‭ ‬גם‭ ‬באידיאלי‭ ‬שבין‭ ‬דיוקני‭ ‬הפרעונים‭, ‬כשם‭ ‬שיש‭ ‬יסודות‭ ‬אידיאליים
וסימבוליים‭ ‬גם‭ ‬בדיוקן‭ ‬הנראה‭ ‬כייצוגו‭ ‬המקרי‭ ‬ביותר‭ ‬של‭ ‬אדם‭ ‬קונקרטי‭ ‬כלשהו‭.‬
הדיוקן‭ ‬הפך‭ ‬לאמבלמה‭ ‬המייצגת ‭״‬אדם״‭ ‬ומרכזו‭ ‬הוא‭ ‬פני‭ ‬האדם. כל‭ ‬פרט‭ ‬בפני‭ ‬האדם‭ ‬הפך‭ ‬לסימן
טעון‭ ‬ולמוקד‭ ‬נמשך‭ ‬של‭ ‬פירושים. המילה ‭"‬פָּנים‭"‬ בעברית‭ ‬הוסיפה‭ ‬לתפיסת‭ ‬הדיוקן‭ ‬מימד‭ ‬מרתק‭:‬
הפנים‭ ‬מובנים‭ ‬כדבר‭ ‬המצוי‭ ‬תדיר‭ ‬במצב‭ ‬של‭ ‬ריבוי. הפנים‭ ‬הם‭ ‬צירופם‭ ‬של‭ ‬שני‭ ‬פנים‭ ‬‮-‬‭ ‬הפן‭ ‬הימני
והפן‭ ‬השמאלי. ויותר‭ ‬מכך: המילה ״פנים‭"‬ עשויה‭ ‬כפל‭ ‬פנים: היא‭ ‬מסמנת‭ ‬גם‭ ‬תוך (פְּנים) גם‭ ‬את
פני‭ ‬הדברים‭ ‬החיצוניים. מעבר‭ ‬לכך‭ ‬‮–‬‭ ‬המילה‭ ‬הזאת‭ ‬היא‭ ‬מקור‭ ‬לתפיסת‭ ‬התנועה‭ ‬והקדימות‭ ‬בזמן
ובמקום: לפני, לפָנים. וגם‭ ‬של‭ ‬התנועה‭ ‬אל‭ ‬התוך: לִפְנים, פנימה‭. ‬כפל‭ ‬הפנים‭ ‬העברי‭ ‬הזה, בשלושה
מימדים‭ ‬שונים‭ ‬של‭ ‬התפיסה (המישורי, ‬החללי‭ ‬והזמני‭(‬, הוא‭ ‬דרך‭ ‬אידיאלית‭ ‬לכניסה‭ ‬אל‭ ‬מורכבותו
של‭ ‬הדיוקן‭.‬
הדיוקן‭ ‬המצולם‭ ‬ירש‭ ‬את‭ ‬מקומו‭ ‬של‭ ‬הדיוקן‭ ‬המצויר‭ ‬ומשום‭ ‬כך‭ ‬זהו‭ ‬הז‭׳‬אנר‭ ‬המסורתי‭ ‬ביותר‭ ‬בין
ז׳אנרי‭ ‬הצילום‭, ‬ובו‭ ‬מוחש‭ ‬יותר‭ ‬מאשר‭ ‬בז׳אנרים‭ ‬האחרים‭ ‬הרצף‭ ‬הנמשך‭ ‬מן‭ ‬העבר‭ ‬הקודם‭ ‬לצילום‭.‬
בצילומיו‭ ‬של‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬מוחש‭ ‬היטב‭ ‬כי‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬גדולי‭ ‬הצילום‭ ‬במאה‭ ‬ה‮-02 עומדים‭ ‬מאחוריו‭ ‬אלא‭ ‬גם
פרוטומות‭ ‬רומאיות, דיוקנים‭ ‬של‭ ‬ון‭ ‬גוך‭ ‬ושל‭ ‬אגון‭ ‬שילה‭ ‬ואפילו‭ ‬דיוקני‭ ‬המתים‭ ‬בפאיוּם. עם‭ ‬זאת‭,‬
המתח‭ ‬הרב‭ ‬ביותר‭ ‬מוחש‭ ‬בהם‭ ‬דווקא‭ ‬ביחס‭ ‬למסורת‭ ‬הדיוקן‭ ‬המצולם‭. ‬מבטו‭ ‬של‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬מבעד‭ ‬לעדשה
זוכר‭ ‬רבים‭ ‬מקודמיו, ‬והוא‭ ‬מוסיף‭ ‬את‭ ‬דיוקניו‭ ‬למסורתם‭ ‬מתוך‭ ‬שייכות‭ ‬בטוחה‭.‬
כל‭ ‬אחת‭ ‬מסידרות‭ ‬הדיוקן‭ ‬של‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬פונה‭ ‬אל‭ ‬צד‭ ‬אחר‭ ‬במושג‭ ‬הדיוקן‭ ‬ואל‭ ‬טיפול‭ ‬אחר‭ ‬ביחס‭ ‬המורכב
שבין‭ ‬ייצוג‭ ‬הפנים‭ ‬לייצוג‭ ‬הגוף‭ ‬ובין‭ ‬שניהם‭ ‬לבין‭ ‬מסגרת‭ ‬התמונה. בדרכו‭ ‬האופיינית‭ ‬מיין‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬את
עבודותיו‭ ‬על–פי‭ ‬סוגי‭ ‬הדיוקנים: ״יושבים‭ ‬בפרופיל‭", "‬יושבים‭ ‬ליד‭ ‬שולחן‭ ‬עם‭ ‬טבע‭ ‬דומם‭", "‬דיוקנים
בקלוז–אפ״, "‬דיוקנים‭ ‬בפרוטומה‭ ‬או‭ ‬עם‭ ‬טורסו‭" ‬ו‭"‬דיוקנים‭ ‬עצמיים‭״.‬
ה‭"‬יושבים״ נדונו‭ ‬בפרקים‭ ‬אחרים‭, ‬והם‭ ‬נבדלים‭ ‬משלוש‭ ‬הקבוצות‭ ‬האחרות‭ ‬במקום‭ ‬שתופסים‭ ‬הפנים
במסגרת‭ ‬התמונה. ‬ב‭"‬יושבים״ הפנים‭ ‬הם‭ ‬רק‭ ‬חלק‭ ‬במכלול‭ ‬רחב‭ ‬שאינו‭ ‬מתיר‭ ‬להם‭ ‬להיות‭ ‬מרכזה
הבלעדי‭ ‬של‭ ‬משמעות‭ ‬התמונה. בשלוש‭ ‬הסדרות‭ ‬האחרות‭ ‬הפנים‭ ‬הם‭ ‬עיקר‭ ‬התמונה‭ ‬והן‭ ‬עוסקות
בהם‭ ‬בישירוּת‭ ‬ובדרכים‭ ‬מסורתיות‭ ‬לחלוטין. הטיפול‭ ‬בפני‭ ‬האדם‭ ‬כאן‭ ‬מסלק‭ ‬מן‭ ‬השטח‭ ‬את‭ ‬רוב
אביזרי‭ ‬העזר‭ ‬כמו‭ ‬רהיטים, תפאורה‭ ‬או‭ ‬אטריבוטים‭ ‬סמליים‭: ‬הוא‭ ‬גלוי, חזיתי, אמיץ‭ ‬וחושפני‭ ‬ביותר‭.‬
בעבודות‭ ‬הדיוקן‭ ‬הללו‭ ‬מחזיר‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬את‭ ‬הדיוקן‭ ‬האנושי‭ ‬אל‭ ‬חזית‭ ‬מעשה‭ ‬הצילום‭ ‬ואל‭ ‬גובה‭ ‬ערכי
שנגזל‭ ‬מן‭ ‬הדיוקן‭ ‬בעידן‭ ‬הפוסט-מודרני, העידן‭ ‬הפוסט-מודרני‭ ‬ביטא‭ ‬אי-אמון‭ ‬עמוק‭ ‬בדיוקן‭ ‬הישיר‭,‬
ב‭"‬דיוקן‭ ‬האדם״. המודעות‭ ‬הדרוכה‭ ‬לצד‭ ‬המניפולטיבי‭ ‬של‭ ‬ייצוג‭ ‬האדם‭ ‬לסוגיו (העיתונאי, החדשותי‭,‬
האסתטי, הפירסומי‭ ‬וכו׳)‭ ‬ולאפשרויות‭ ‬הרבות‭ ‬לעבד‭ ‬את‭ ‬הדיוקן‭ ‬במהלך‭ ‬ההפקה‭ ‬שלו, הובילה
לפירוק‭ ‬מקיף‭ ‬של‭ ‬מושג‭ ‬הדיוקן‭ ‬ולטיפול‭ ‬מועצם‭ ‬בשלל‭ ‬הדימויים‭ ‬המושלכים‭ ‬עליו. הדיוקן‭ ‬הישיר
נתפס‭ ‬כז‭)‬אנר‭ ‬אנכרוניסטי‭ ‬השייך‭ ‬לעידן‭ ‬רומנטי‭ ‬קדמון‭ ‬ולאמון‭ ‬נאיבי‭ ‬ביכולת‭ ‬לייצג‭ ‬אדם‭, ‬ועוד
יותר‭ ‬מזה: לאמון‭ ‬נאיבי‭ ‬בתוכנו‭ ‬האנושי‭ ‬של‭ ‬הדיוקן‭ ‬ושל‭ ‬מושג‭ ‬האדם‭ ‬בכלל‭.‬ היחס‭ ‬הפרשני‭ ‬הטעון
לעין‭ ‬האנושית, למשל,‭ ‬נראה‭ ‬כנפילה‭ ‬בפח‭ ‬ה‭"‬יפה‭" ‬‮ – המושג‭ ‬שהפך, מטבע‭ ‬הדברים, למוקד‭ ‬הספק
והביקורת‭.‬ ה‭"‬יפה‭" ‬בפוסט-מודרניות‭ ‬הוא‭ ‬מרכז‭ ‬המתקפה‭ ‬המניפולטיבית‭ ‬של‭ ‬התקשורת‭ ‬והפירסום
הקפיטליסטיים‭ ‬ושל‭ ‬מנגנוני‭ ‬שליטה‭ ‬כוחניים‭.‬
ל‭"‬ר‭ ‬מבקש‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬האמון‭ ‬בדיוקן. בחלק‭ ‬מן‭ ‬העבודות‭ ‬הוא‭ ‬רומז‭ ‬לספקות‭ ‬הללו‭ ‬באמינות‭ ‬הייצוג
או‭ ‬בסיכוי‭ ‬לכינונה, אבל‭ ‬במרביתן‭ ‬הוא‭ ‬פשוט‭ ‬חוזר‭ ‬להעמדה‭ ‬חשופה‭ ‬של‭ ‬אדם‭ ‬מול‭ ‬העדשה, מתוך
הרגשה‭ ‬שהנושא‭ ‬הזה‭ ‬חשוב‭ ‬ומהותי‭ ‬לתרבות‭ ‬ולאמנות‭ ‬מכדי‭ ‬שאפשר‭ ‬יהיה‭ ‬לזונחו‭ ‬בתוך‭ ‬מבוכי
הביקורת. יותר‭ ‬מכך: הוא‭ ‬מצלם‭ ‬בגילוי‭ ‬לב‭ ‬כה‭ ‬רב, מתוך‭ ‬הנחה‭ ‬שהמודעות‭ ‬לאי-הפשטות‭ ‬שבייצוג
פני‭ ‬האדם‭ ‬ובפני‭ ‬האדם‭ ‬תקום‭ ‬בלאו‭ ‬הכי, כלומר‭ ‬‮-‬‭ ‬בלי‭ ‬רמזים‭ ‬ותחבולות‭ ‬בגוף‭ ‬התמונה‭ ‬האמורים
להוביל‭ ‬את‭ ‬הצופה‭ ‬לראיה‭ ‬ביקורתית‭ ‬מונחית.‭ ‬ל‭"‬ר‭ ‬מחזיר‭ ‬בכך‭ ‬את‭ ‬התמונה‭ ‬אל‭ ‬הפירוש. לא‭ ‬האמן
‭)‬הפוסט–מודרני‭(‬ הוא‭ ‬הפרשן, אלא‭ ‬הצופה‭.‬
בדיוקנים‭ ‬מצטרף‭ ‬העירום‭ ‬לטכניקת‭ ‬הצילום‭ ‬בשחור-לבן‭. ‬שניהם‭ ‬עוסקים‭ ‬בשיבה‭ ‬אל‭ ‬הגלוי. העירום
כאן,‭ ‬לפני‭ ‬הכל,‭ ‬הוא‭ ‬סילוק‭ ‬כל‭ ‬אטריבוט‭ ‬מנחה‭ ‬והחזרה‭ ‬של‭ ‬מושג‭ ‬האדם‭ ‬אל‭ ‬גופו, עצמו‭ ‬ובשרו‭.‬
הוא‭ ‬סמלי‭ ‬כמובן,‭ ‬אבל‭ ‬העירום‭ ‬כאן‭ ‬הוא‭ ‬סמל-על‭ ‬של‭ ‬חשיפה‭ ‬ושל‭ ‬קדמוניות, הקודם‭ ‬לכל‭ ‬סמל
אחד. טכניקת‭ ‬הצילום‭ ‬בשחור-לבן, מצד‭ ‬הייצוג, אינה‭ ‬כמובן‭ ‬גלויה‭ ‬יותר‭ ‬או‭ ‬מניפולטיבית‭ ‬פחות‭ ‬מן
הצילום‭ ‬בצבע‭ ‬והצילום‭ ‬הדיגיטלי. אבל‭ ‬במעשה‭ ‬הצילום‭ ‬ובמהלך‭ ‬הכנתו‭ ‬היא‭ ‬אומנם‭ ‬ישירה‭ ‬יותר‭,‬
ולכן‭ ‬גם‭ ‬היא‭ ‬הפכה‭ ‬לסמל‭ ‬הצילום‭ ‬היסודי‭ ‬והמחויב‭ ‬ביותר‭ ‬למדיום‭ ‬הצילום‭ ‬כמדיום‭ ‬הקשור‭ ‬בצֵל
ובצֶלֶם. צבעי‭ ‬השחור-לבן‭ ‬בצילום, על‭ ‬ההפשטה‭ ‬החלקית‭ ‬שהם‭ ‬מחוללים, פועלים‭ ‬כאן‭ ‬כמעין‭ ‬עירום
נוסף‭-‭ ‬עירום‭ ‬מבגדי‭ ‬הצבע‭.‬

פורסם בקטגוריה כללי
תגובות פייסבוק