רוני זייברט ושרגא ארנון

אדריכלות: בית התרבות בסביון בעל שלוש קומות, מהווה מרכז התכנסות ופעילות התרבות של סביון על כל גווניה