כנס שדרות לחברה וידידות

תרבות: ראובן ריבלין, אוה מדז'יבוז, רן שריג, מולי שגב, שרי הממשלה, ובכירים במנהל הציבורי. מטרת הכנס היא להביא את הדיון החברתי-כלכלי למרכז הבמה הציבורית והתקשורתית