חובת דיווח

אמנות: בחשיפה ראשונה לעבודת הפיסול של אריה בן טוב מפלחת בך תחושה חזקה של סקרנות, חיפוש ויצירה אינטנסיבית. פרקטיקות מגוונות של עשייה, טכניקות שונות וסגנונות שונים. ראיון