פרס ראש הממשלה לסופרים

תרבות: הסופרים הזוכים, הספרים המתורגמים והכוריאוגפיים העכשווייים במחווה ליוצרי העבר