ענבל הופמן

תערוכת היחיד של ענבל הופמן, "מותו של גמד הגינה", מבקשת להציג את אפשרויות הביטוי השונות לעיסוק בטבע, ביצירת חיים ובהריסתם בו-זמנית, על ידי פרקטיקות מתחום הרישום והפיסול.