VERDE

עיצוב: VERDE - עמדה ביתית להכנת קרמים ומשחות מרפא, פרויקט של אורטל דורוחונצ'נו. מוסד אקדמי: בצלאל, המחלקה לעיצוב תעשייתי. מנחה הפרויקט: פרופ' עזרי טרזי

בצלאל, פדני, שלומית מלכה

אופנה: תלמידי המחלקה לעיצוב תכשיטים בבצלאל בשיתוף פעולה עם ענקית התכשיטים פדני, השיקו קולקציית קפסולה של תכשיטים עם הפרזנטורית של פדני שלומית מלכה