אות העיצוב הישראלי 2016

עיצוב/אדריכלות: החלה ההרשמה לתחרות אות העיצוב 2016 - מועד אחרון להגשת עבודות: 15.12.2015