אירית קלכמן

אמנות: סיפור עם – סיפור אהבה טבול בצבעים של אופטימיות, תערוכת יחיד: אירית קלכמן, אוצרת התערוכה: רחל זמר, במוזיאון עוקשי, אולמות האבירים, עכו העתיקה