מינויים לא ראויים

תרבות: התנועה לאיכות השלטון בקריאה ליועמ"ש: פתח בבדיקת התנהלות לשכת שרת התרבות בעקבות חשדות למינויים פוליטיים בלתי ראויים והתקשרויות אסורות ללא מכרז