תהילים

מוזיקה: חגיגה מקהלתית דתית במפגש בין שני גופים מוסיקליים מובילים