צומח דומם

אמנות: התערוכה הקבוצתית 'צומח דומם', מתמקדת בדימויים של צמחייה מתורבתת בעיקרה, אשר הותאמה על ידי האדם לצרכיו האישיים והתועלתיים