z. אליעזר דסה

אמנות: תערוכת יחיד לאמן הדיגיטלי הישראלי אליעז דסה תפתח בגלריית SHIPTON Gallery במזרח לונדון. SHIPTON Street Gallery. Columbia Road London E2 7RZ Z

גוף הגבר כאובייקט מיני

אמנות/צילום: תערוכת אמנות חדשה בלונדון: XY - תערוכה של האוצר והאמן אליעז דסה, בוגר מכללת סמינר הקיבוצים, בוחנת את הפיכתו של הגוף הגברי מסובייקט לאובייקט מיני