E-Commerce, Adika

אופנה: לראשונה בעולם אישרה בעלת מותג טופשופ, קבוצת ארקדיה, לזכיין מקומי - להקים ולהפעיל עצמאית אתר למותג שיושק בחודשים הקרובים

מגזין אופנה: מוטי רייף

אופנה: שבוע האופנה גינדי תל אביב ייערך זו הפעם השלשית. מוטי רייף: "האופנה הישראלית היא חלק בלתי נפרד ממי שאני". וגם: גולף שותה את adika