אלי קופלביץ

אמנות: אלי קופלביץ, הגלריה של המרכז האקדמי ויצו חיפה, פתיחה ושיח גלריה 21.12.15. למד במחלקה לאמנות, באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים. חי ויוצר בקיבוץ דפנה