משואה לתקומה ויצירה

אמנות: הדי קון / Heddy Kun: "משואה לתקומה ויצירה". from holocaust to revival and creation". תערוכת יחיד חדשה. אוצרת: אלכסנדרה לוין