הוורד הלבן

אמנות: תערוכה חדשה במרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות: סיפורם של חברי מחתרת הוורד הלבן במינכן