אי שפיות

תיאטרון: האופרה האלקטרונית המושחזת החדשה של קבוצת התיאטרון אורתו-דה, "אי שפיות", נולדה כספיח נוסף של המחאה החברתית שהתקיימה ברחבי ישראל בקיץ 2011