מוזיאון הרמן שטרוק

אמנות: תערוכה חדשה - מוזיאון הרמן שטרוק - חיפה. "בצלאל החדש": ההשפעה הגרמנית על האמנות הישראלית. 16.11.15 – 17.7.15