אניטה בירקנפלד

"יוצאת מהמודה" -  תערוכת  פיסול. יצירתה של אניטה בירקנפלד עוסקת בזיקה שבין אמנות לבין אופנה ובחיבורים בין גוף לבגד - מגזין אופנה של ישראל