על כורחך

קולנוע: שניים מילדיהם התאבדו בצבא. גיל ואסתר אלכסנדר, בני זוג דתיים מקיבוץ מעלה גלבוע מסרבים לשתוק. סרט חדש במסגרת חודש בריאות הנפש בישראל