נס גדול היה פה

תרבות: אריאל שולחת אור של אהבה בחג החנוכה, לתושבי העיר, לשכניה ולכל עם ישראל, באמצעות חנוכייה עצומת מימדים בעלת קרני לייזר המאירות למרחק 20 ק"מ בקו אווירי