ארץ מולדת

אמנות: דיויד רובינגר, עודד פיינגרש, שאול נמרי, חוני המעגל, אורי מחלב, עופר קימל, אלון אוחנה, אלונה שמואלי' אוצרות: אתי פביאן ואורית קימל