גיל גורן

אמנות: שבוע ימים בלבד לאחר שהסתיימה תערוכת היחיד של גיל גורן NYJLM "פיסות אהבה אורבניות" בתיאטרון ירושלים, נפתחה תערוכה נוספת שלו בבנייני האומה בירושלים