דוד אבידן

אמנות: "מוטב כבר שנלך בגדולות". דוד אבידן ואומנויות המסך. שיתוף פעולה בין המחלקה לאמנויות המסך בצלאל וארכיון סינמטק ירושלים. לציון יום הארכיונים הבינלאומי (יום שני 8.6)