יסקי ושות'

אדריכלות: אדריכלות ישראלית על־פי אברהם יסקי, 16.4.16 - 27.8.16, אוצר אורח: דן הנדל, אגף אניאס ובני שטינמץ לאדריכלות ועיצוב, גלריה 3 הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר