Street Art Gallery

אמנות: Temporary Crew בהשתתפות 13 מאמני ואמניות הרחוב הבולטים והפעילים במרחב הציבורי התל אביבי, מהווה את יריית הפתיחה הראשונה בישראל המוקדשת לאמנות רחוב