אמנות: שואה, גטו, ארי, מנגלה

אמנות: רפואה קטלנית. מהשבחת הגזע לפתרון הסופי. תערוכה נדירה בבית לוחמי הגיטאות: 'רפואה קטלנית: בריאת הגזע העליון' על 'הרפואה' המפלצתית של הנאצים