נעמי סלייני, ליאור אופיר

אמנות ישראלית: שתי תערוכות יחיד בגלריית המדרשה, הירקון 19: נעמי סלייני-החפת יונקים, ליאור אופיר-למלא באר ביריקה. הפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל. אוצר: בועז ארד

בית ברל בוגרים 2016

אמנות: אמנות: הפקולטה לאמנויות המדרשה - תערוכת הסיום של בוגרי תואר ראשון לאמנות: תערוכת בוגרים 2016. אוצרים: רמי מימון ודורון רבינא. בתערוכה יציגו 43 בוגרים