Re Think- Re Use

עיצוב: אביה עמר עיצבה מסחטות שונות, יעל ג'דה עיצבה משחקים, דליה חיימוביץ' עיצבה מוצרי אפיה. השלוש הן סטודנטיות במחלקה לעיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל