מותק – העולם התכווץ

מותק - העולם התכווץ: התערוכה הנודדת של שיאן גינס, ווליארד ויגאן, שמפסל יצירות בגודל אלפית המילימטר. לריכוז הנדרש בזמן העבודה הוא מגיע בעזרת האטת הדופק. תפתח ב-1 בדצמבר במתחם שרונה בתל אביב