seismograph

אמנות: גלריה גרנד ART לאמנות עכשווית - בר זלי / אורי גרשוני, אריק יודקוביץ' / חנה שביב, פולי בלום / רחל ארז, יעל ברקת / יעקב ישראל

מארק יאשאייב

צילום: מארק יאשאייב, בוגר המחלקה לצילום, מדיה וקולנוע במרכז האקדמי ויצו חיפה, מציג בגלריה לצילום ע"ש מורל דרפלר חמישה צילומים גדולי מימדים ומיצב ספרייה.

בית האמנים ירושלים

אמנות: תערוכות סתיו 2015: אבי סבח, אלברט סויסה, חיים בן שטרית, חנה שביב, ינאי סגל, מאיה אטון, מנחם גולדנברג, סאלי הפטל נוה, עמרי קרן לפידות, פסח סלבוסקי, פרל שניידר