חזית

אמנות: ״חזית״, חלון התצוגה של התואר השני באמנויות, בצלאל. חלל אמנות חדש. רחוב סלמה 60, ת״א.