מוזיאון תל אביב, חגית לאלו

אמנות: מוזיאון תל אביב - תערוכה מקיפה ראשונה לחגית לאלו (לבית שטרייט), מחלוצות הציור המופשט האקספרסיבי בארץ. חגית לאלו נפטרה בתל אביב בשנת 1961 בטרם מלאו לה שלושי