יוכי שרם

אמנות: בית האמנים: 'מעקב אחר קו', תערוכת יחיד של יוכי שרם, בית האמנים, תל אביב /פתיחה: יום חמישי, 10.9.2015, ליווי אוצרותי לתערוכה: דנה גילרמן