גל הטרור: JLM Night Guide

תרבות: למרות, ואולי דווקא בימים של טרור ששוטף את ירושלים והארץ כולה, עיריית ירושלים ורשות הצעירים משיקים את אפליקציית חיי הלילה הירושלמית: JLM Night Guide