משנה סודית

אמנות: התערוכה הנוכחית, מוקדשת ל"תקופת אמסטרדם" בה שהה ויצר בסטודיו ברובע 'יורדאן' בעיר. היצירות, המורכבות מסימנים קליגרפיים, טעמי המקרא והירוגליפים ציוריים