Cultures Reflections

אמנות: תערוכת צילומי תרבויות בגלריית נמל יפו. בין האמנים המציגים בתערוכה: עדי טרקאי, אפרת סלע, תומס סולינסקי, אביטל הירש, יעל אור-לי

כשהבובות מתעוררות לחיים

אמנות: פניה הרבים של אמנות הבובה”2# Dolls Art” - תערוכת "דולס ארט", המוקדשת לפיסול בובות באמנות עכשווית, תתקיים במוזיאון יפו העתיקה זו השנה השנייה