לירון אשקורי, לוחשים, במקומי

לירון אשקורי, אתן לך את הלב, במקומי, לוחשים לירון אשקורי יש לו קול ייחודי, […]