"מצילים מהכפר מרקובה"

אמנות: אמנות: התערוכה מביאה את סיפור קורותיה של משפחת אוּלְמָה. המשפחה הפולנית שהסתירה את המשפחות היהודיות דידנר, גרינפלד וגולדמן ונרצחה יחד איתם על ידי הגרמנים