עידו גוברין ומוסיקה נובה

אמנות: ההופעה החיה, שתתרחש בינות לעבודות המוצגות כבר בחלל התערוכה לשוב למקום, זה, כמו למות, תעסוק במושג התיאורטי של ״חזרה״ באמצעות פרקטיקה אמנותית