ZOOM IN TEL AVIV

אמנות: תערוכת הצילומים של צמרת האדריכלים ומעצבי הפנים של ישראל, שצילמו פינות ייחודיות בתל אביב תתקיים ב 18/2-10/3 במתחם העיצוב של ויה ארקדיה ברחוב הלח"י 7 בני ברק