רוסלו שמריה ומוריס כהן

תערוכתם של רוסלו שמריה ומוריס כהן נוגעת בהרבה אלמנטים של אמנות האדמה כמו השימוש באיתני הטבע לצורך יצירת אמנות - מגזין אופנה של ישראל