פתח דלת לישראל

המגזין: הישג בינלאומי נוסף לחברת AVS הישראלית: החברה מבצעת את מיזם 'פתח דלת לישראל' שיושק ברומא בסוף השבוע כחלק מפעילות נודדת של שנתיים בה יוצג המיצג בערים מרכזיות