מוזיאון תל אביב, סדנאות כתיבה

תרבות: יוזמה חדשה משותפת למוזיאון תל אביב לאמנות ולבית הספר לכתיבה "סדנאות הבית" - סדנת כתיבה חד-פעמית במוזיאון תל אביב לאמנות, בעקבות התערוכה "מקום זה"