SILONUM, סילונום

תיירות: איצו ראוולף-גז הכיר את אנדי, הבעל שלו ומאז חייו השתנו. הוא הקים את "סילונום" שמציעה חופשות לאלפיון העליון. החופשה היקרה ביותר תעלה לכם 280 אלף יורו לשבוע