אישה יפה: סנה סוקול

אישה יפה: סנה סוקול, בת 18 מתעסקת בספורט