סרטן

סרטן: פרופ' יעקב שהם, פרופ' משה פרנקל, ד"ר יאיר מימון, ד"ר ערן מגון, ד"ר גיל יוסף שחר, ד"ר שרון בר-גיל, נסים אמון, מוזיאון ארץ ישראל - סרטן