בית האמנים ירושלים

בית האמנים 2015-נועה ברזנר, הדסה גולדויכט, נתנאל מורן, ימימה ארגז, נעמי טדסקי בלנקט, עודד יעקב , אתי אברג'ל, מקס אפשטיין, יעל רוכמן, סשה אוקון